základní škola

Činnost Žákovské rady

Každá třída II. stupně volí do ŽR 2 zástupce (delegáty), žáci I. stupně jsou do činnosti ŽR zapojeni formou „Partnerství“. ...


1