školní družina

Přijímání žáků do školní družiny - kritéria

Vzhledem k většímu zájmu o přijetí do školní družiny vydala škola kriteria pro přijetí. ...

Základní informace o školní družině

Charakteristika ŠD ...

Provoz školní družiny

Ranní a odpolední školní družina ...

Výše úplaty za ŠD na školní rok 2017 / 2018

Výše úplaty je stanovena na 150,- Kč za měsíc. ...

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti

školní rok 2017 / 2018 ...


1
tvorba webu: www.kali.cz