Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

školní jídelna

Základní informace o školní jídelně

aktualizováno | 4.9. 19:27:02
Školní jídelna je jednou ze součástí subjektu Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570.

 

Denně vaří cca 900 - 950 obědů a připravuje cca 350 dopoledních svačin. Ve školní jídelně se stravují žáci a zaměstnanci školy (cca 700) a žáci a zaměstnanci Církevní základní školy Orbis Pictus (cca 100). Strava pro děti z mateřské školy (cca 70) je dovážena na místo odloučeného pracoviště. Jídelna připravuje  v rámci vedlejší doplňkové činnosti obědy i pro cizí strávníky (cca 50).

Ve školní jídelně je zaměstnáno 13 zaměstnanců, z toho jedna vedoucí, jedna účetní, 6 kuchařek a 5 pomocných kuchařek.