Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

mateřská škola

Charakteristika mateřské školy

aktualizováno | 16.4. 07:51:08
Provoz mateřské školy

Mateřská škola je v provozu v pracovní dny od 6.15h do 16.30h.V současné době zde pracuje osm pedagogických pracovnic na 7,75 pracovních úvazků a dvě nepedagogické zaměstnankyně. S technickými problémy vypomáhá školník ze základní školy. Personální obsazení mateřské školy je výhradně na odborné pedagogické úrovni s dostatečnou praxí. Na pracovišti je příjemná, vstřícná atmosféra, spolupráce pedagogického a ostatního personálu se pozitivně podílí na každodenním zajišťování optimální pedagogické péče. Mateřská škola je otevřena spolupráci s ostatními zařízeními, které mohou napomoci k dalším pozitivním přínosům ve vzdělávání dětí předškolního věku. Prioritní je pro nás spolupráce s rodiči dětí na bázi otevřeného partnerství. Naší snahou je vytvoření optimálních podmínek pro uspokojování emocionálních i vzdělávacích potřeb každého dítěte.

Denní orientační časový rozvrh probíhajících činností na MŠ zahrnuje střídání všech celodenních aktivit podle momentálních potřeb dětí. Rodičům je umožněno přivádět děti dle jejich časových potřeb, ovšem s přihlédnutím k dodržování časových stravovacích návyků dětí a po vzájemné dohodě. Adaptační režim je vždy projednán s rodiči individuálně, podle potřeb konkrétního dítěte. Všechny děti u nás mají rovnocenné postavení, dostatek volnosti i možností k projevům osobní svobody. Základem veškerého dění je otevřená empatická a naslouchající komunikace pedagoga s dítětem.