aktuality / úvod

Schůzka pro rodiče budoucích žáků 1. tříd

V úterý 15. 5. 2018 se uskuteční schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. ...

Zápis do MŠ

Ve dnech 7.5. - 11.5. 2018 proběhne zápis do mateřské školy. ...

Zápis do 1.třídy na školní rok 2018/2019

Ve dnech 5.4 a 6.4. 2018 se konal zápis do 1.tříd. ...

Přestup do tříd s rozšířenou výukou jazyků v 6. ročníku

Od 6. ročníku jsou žáci na naší škole rozděleni do tříd s rozšířenou výukou jazyků (RVJ) a tříd běžných (BT). ...

Ředitelské volno v červnu

Ve dnech 25. - 29.6. 2018, to je celý poslední týden v červnu, je vyhlášeno ředitelské volno pro všechny žáky ZŠ. ...

Příměstské tábory 2018

Stejně jako v minulých letech budou i letos o prázdninách probíhat na škole příměstské tábory! ...


123
tvorba webu: www.kali.cz