Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2021

aktualizováno | 25.10. 09:58:17
Podpora sportu

Škola podala žádost o poskytnutí dotace v rámci Dotačních programů Jihočeského kraje pro rok 2021, dotační program Podpora sportu, opatření č. 2  Obnova vybavení sportovišť a jejich zázemí s názvem Vybavení šaten u tělocvičen

Žádost byla úspěšná. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80 000,- Kč.

Město Tábor jako zřizovatel školy uhradil spoluúčast ve výši 22 644,- Kč.

Celková výše projektu je 102 644,- Kč.

Projekt řeší kompletní vybavení šaten u obou tělocvičen školy novými odpovídajícími šatními lavičkami. Celkem bylo do všech 5 šaten zakoupeno 22 kusů nových laviček. Tím bylo výrazně zkvalitněno zázemí pro tělovýchovnou činnost 760 žáků školy a sportování pro místní sportovní oddíly a kluby.