Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Přestup do tříd s rozšířenou výukou jazyků v 6. ročníku

aktualizováno | 13.4. 09:48:41
Od 6. ročníku jsou žáci na naší škole rozděleni do tříd s rozšířenou výukou jazyků (RVJ) a tříd běžných (BT).

Rozdělení dětí probíhá podle kritérií stanovených vedením školy, která naleznete v příloze. Žáci jsou hodnoceni dle prospěchu ve 4. a 5. ročníku a na základě úspěšnosti v testu z anglického jazyka. Před testem není nutná žádná speciální příprava, svým obsahem tento test odpovídá všeobecné úrovní anglického jazyka žáků 5. ročníku. Ukázky cvičení z minulých let naleznete také mezi přílohami.

V tomto školním roce byl stanoven termín zkoušek na čtvrtek 10. května 2018.

Dopoledne testy absolvují naši současní páťáci v rámci výuky, odpoledne od 16:00 hod. přivítáme žáky z okolních základních škol, kteří mají zájem o přestup na naší ZŠ. Těšíme se na všechny šikovné žáky!