Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

základní škola

Základní údaje

aktualizováno | 3.9. 08:57:29

Spolek rodičů a přátel Základní školy a Mateřské školy Tábor, Husova 1570

Právnická osoba registrovaná u MV ČR.

  • IČO                26547198
  • Účet:              

                                               pokladní:  Jana Kopřivová, sekretářka školy

  • Adresa:           Husova 1570, 390 02 Tábor

Hlavním cílem spolku je tvorba účelového finančního fondu, který je využíván na zlepšení finančního zabezpečení rozvoje školy, věcných odměn žákům, úhradu některých divadelních a filmových představení, nákup nestandardních učebních pomůcek a finanční zajištění mimořádných akcí školy.

Členem spolku může být každý, jehož dítě navštěvuje Základní školu a Mateřskou školu Tábor, Husova 1570. Členem může být i osoba starší 18 let, která momentálně není rodičem žáka školy a která souhlasí se stanovami a hodlá se na jeho práci aktivně podílet. Členství vzniká automaticky po zaplacení příspěvku.