Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Co má dítě ovládat před nástupem do základní školy

aktualizováno | 25.1. 14:13:06
Chceme, aby dítě před nástupem do základní školy
  • ovládalo běžné způsoby pohybu v různém prostředí, dbalo na bezpečnost vlastní i druhých, v případě nebezpečí vědělo, jak se nejvhodněji zachovat a dokázalo říci ,,ne“ v situacích, které to vyžadují
  • umělo správně zacházet s běžnými předměty, nářadím a náčiním, pracovními nástroji i materiálem a zvládalo jednoduché pracovní úkony
  • dokázalo přirozeně a gramaticky správně komunikovat se svým okolím, sdělovat svůj názor, formulovat otázku i smysluplně odpovědět na položenou otázku
  • umělo bez ostychu vyprávět známé pohádky i vymyšlené příběhy s využitím modulace hlasu
  • dokázalo řešit jednoduché myšlenkové i praktické problémy, nebálo se chybovat, nenechávalo se odradit dílčími neúspěchy
  • umělo spolupracovat s ostatními, dokázalo uzavírat kompromisy a dodržovalo dohodnutá pravidla
  • dodržovalo přiměřená pravidla společenského chování ve styku s dětmi i dospělými
  • umělo vyjádřit svou představu, zážitek, skutečnost prostřednictvím pohybových, hudebních, výtvarných a dramatických činností
  • mělo povědomí o významu životního prostředí a pomáhalo pečovat o své nejbližší okolí