Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

aktuality / úvod

Charakteristika a cíle školního vzdělávacího programu

aktualizováno | 16.3. 15:23:51
Prioritní vzdělávací záměr

Prioritním vzdělávacím záměrem je rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, vzdělávacího potenciálu s celkovým citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, k jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím a zvykům, stejně tak postupné seznamování s evropským společenstvím v rámci programů EU. Program je stavěn tak, aby:

  • přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v pěti vzdělávacích oblastech: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně – kulturní a enviromentální
  • dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, užitečné poznatky + poznat žádoucí hodnoty a získávat samostatné postoje
  • umožňoval naplnit jej mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických
  • aby se co nejvíce přiblížil k společnému cíly koncepce předškolního vzdělávání, tzn. již od útlého věku orientovat se v osvojování klíčových kompetencí a získávat předpoklady pro celoživotní vzdělávání, jež mu snáze a spolehlivěji pomůže uplatnit se ve společnosti znalostí