Základní a Mateřská Škola Tábor, Husova 1570 / www.zshusovata.cz

základní škola

Ceny kroužků

aktualizováno | 4.9. 11:36:41
Cena kroužků za celý školní rok

Keramika 850,-Kč, jazykové 800,-Kč, Aj v 1. a 2. ročníku 600,- Kč, ostatní 600,-Kč.

V případě individuálního ukončení docházky se platba nevrací. Kroužky probíhají od 15. září  do 15.června příslušného roku. Přihlášky a platby probíhají u vedoucích kroužků do 15. září. Minimální naplněnost kroužku je 10 účastníků.